• Decrease font size
  • Default font           size
  • Increase font size
Stasterktrainingen

Doelgroep
Kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen

Trainingen kunnen zowel in groepsverband, als individueel gegeven worden.


Doel van de training

De deelnemer kan op een sociaalvaardige manier reageren op negatief gedrag van anderen.

deelnemers krijgen inzicht in:

Sociale weerbaarheid
Eigen lichaamstaal
Verschil tussen plagen en pesten
Rollen bij het pesten (pester, meeloper en slachtoffer)
Hulp bieden en hulp vragen
Gepest worden
Digitaal pesten

De deelnemers werken aan:

Uitstraling en lichaamshouding
Stem en woordgebruik
Ademhaling
Ontspanning
Positief denken, eigenwaarde en zelfvertrouwen
Nee zeggen / eigen mening geven
Hulp vragen / hulp bieden
Omgaan met buitensluiten
Omgaan met bedreigingen, chanteren en roddelen
Zelfvertrouwen